Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

ẩn bài đăng trên blog

Bài viết ngoài trang chủ rất quan trọng trong blogspot và thường có tên là “Bài Đăng Trên Blog” trong trang quản trị. Tuy nhiên, đôi khi các bạn muốn ẩn tính năng này để tạo ra các phần hiển thị độc đáo hơn trong blog. 

Vậy, hãy cùng thực hiện vài thao tác đơn giản để có một website như ý muốn.
Bạn cần làm 3 bước như sau:
Bước 1: Đăng nhập blogger.com à Chỉnh sửa HTML.
Tìm đoạn code sau: 
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'>
Bước 2: Tìm thẻ ]]></b:skin>
Bước 3: Dán đoạn code bên dưới vào ngay sau thẻ lệnh vừa tìm được:
<style>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
#Blog1 {
display:none;
visibility:hidden;
}
</b:if>
</style>
Lưu mẫu lại và bấm xem blog để test thử được chưa
* Chú ý: Phần tô đậm màu đỏ trong các code trên phải giống nhau.


nguồn : http://www.ikhampha.com/2014/06/an-bai-dang-tren-blogspot-voi-3-buoc.html

1 nhận xét:

Thủ thuật internet - chia sẻ công nghệ với cộng đồng. Mang tất cả thông tin đến với bạn chỉ với 1 click. I LIKE IT

Bài Xem Nhiều Nhất