Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Thiết Kế Responsive Cho Blogger. tùy biến website trên mobile

Thiết Kế Responsive Cho Blogger Template
---------------------------------------------------------------
Bước 1: Tại trang quản trị blog, các bạn vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML, chèn đoạn code sau vào trước thẻ đóng </head>:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1"/>
* * *
Bước 2: Chèn đoạn code sau vào trước thẻ ]]></b:skin> và tùy chỉnh CSS cho phù hợp khi duyệt site trên mỗi thiết bị khác nhau:
các bạn tự viết css cho những mẫu bên dưới nhé :

@media screen and (max-width : 1280px) {
/* ------------ CSS tùy chỉnh cho PC ------------*/
}
@media screen and (max-width : 1024px) {
/* ------------ CSS tùy chỉnh cho iPad ------------*/
}
@media screen and (max-width : 768px) {
/* ------------ CSS tùy chỉnh cho iPad nhỏ ------------*/
}
@media screen and (max-width : 640px) {
/* ------------ CSS tuỳ chỉnh cho iPhone ------------*/
}
@media screen and (max-width : 480px) {
/* ------------ CSS tùy chỉnh cho điện thoại di động đời cao ------------*/
}
@media screen and (max-width : 320px) {
/* ------------ CSS tùy chỉnh cho điện thoại di động thường ------------*/
}


Hoặc có thể fix theo mẫu dưới :

/* Màn hình PC
----------------------------------------------- */
@media only screen and (max-width:1024px){
#header-wrapper,#menu,#content-wrapper,#footer-wrapper{padding:0 0;width:990px}}

/* Màn hình iPad
----------------------------------------------- */
@media only screen and (min-width:768px) and (max-width:989px){
#outer-wrapper, #header-wrapper,#naviga,#content-wrapper,#footer-wrapper{width:100%}
#main-wrapper{width:60%}
#sidebar-wrapper{width:40%}
.post{padding:10px}
#headtitle{width:260px}
#headtitle {display: block;float: left;margin: 15px auto;text-align: center;}}

/* Màn hình iPhone Androi
----------------------------------------------- */
@media only screen and (max-width:767px){
#header-wrapper, #outer-wrapper, #main-wrapper, #content-wrapper, #footer-wrapper {
width: 100%;}
#sidebar-wrapper{width:100%;padding: 10px 0 0;}
#headads{display:none}
#headtitle {display: inline-block;float: none;margin: 5px 0;text-align: center;width: 100%;}}

/* Màn hình Smartphone
----------------------------------------------- */
@media only screen and (max-width:479px){
#outer-wrapper, #header-wrapper,#naviga,#content-wrapper,#footer-wrapper{width:100%}
.post{padding: 5px;}
a.Thumbnail {height: 69px;width: 69px;}
.PopularPosts img {height: 39px;padding: 1px;width: 39px;}
}


Thay thế các thuộc tính css #outer-wrapper, #header-wrapper,#naviga,#content-wrapper,#footer-wrapper trong templates của bạn ( có nhiều người viết khác nhau ) bạn kiểm tra cấu trúc Templates của bạn xem và làm theo cho phù hợp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thủ thuật internet - chia sẻ công nghệ với cộng đồng. Mang tất cả thông tin đến với bạn chỉ với 1 click. I LIKE IT

Bài Xem Nhiều Nhất