Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Hướng dẫn đặt title - description cho label theo ý muốn

Đặt title & description cho label theo ý muốn


sau đây mình sẽ hướng dẫn cách bạn đặt title cho label :
tìm thẻ <head>
copy đoạn code dưới chèn vào sau thẻ <head> nhé
nào mình cùng fix !

<!-- Tối ưu Title - Meta Description - Meta Keywords cho page chính -->
    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
      <!-- thẻ title dành cho trang chủ -->
      <title>Internet 247<data:blog.pageName/>Thủ thuật internet - chia sẻ công nghệ</title>
      <!-- thẻ mô tả cho trang chủ -->
      <meta expr:content='&quot;internet 247&quot; + data:blog.pageName' name='description'/>
       <!-- thẻ keyword cho trang chủ -->

<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/>
      <b:else/>
      <!-- Tối ưu Title - mô tả (Meta Description) - Meta Keywords cho trang Static Page Label -->
      <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
        <!-- Meta Title Pages -->
        <title><data:blog.pageName/> | internet 247</title>
        <!-- Meta Description Pages -->
        <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;. Please read the article &quot; + data:blog.pageName + &quot; Tìm hiểu thêm vui lòng truy cập http://internet.htdqn.com&quot;' name='description'/>
        <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/>
        <b:else/>
        <!-- Tối ưu Title - Meta Description - Meta Keywords cho trang Search Label -->
        <b:if cond='data:blog.searchLabel'>
          <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;blogger&quot;'>
            <title>Thủ thuật blogger - chia sẻ công nghệ với cộng đồng.</title>
            <!-- Meta Description Label Page -->
            <meta content='Thủ thuật blogger - chia sẻ công nghệ với cộng đồng. Mang tất cả thông tin đến với bạn chỉ với 1 click. I LIKE IT' name='description'/>
            <b:else/>
            <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;seo&quot;'>
              <title>Thủ thuật seo - chia sẻ công nghệ với cộng đồng.</title>
              <!-- Meta Description Label Page -->
              <meta content='Thủ thuật seo - chia sẻ công nghệ với cộng đồng. Mang tất cả thông tin đến với bạn chỉ với 1 click. I LIKE IT' name='description'/>
              <b:else/>
              <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;backlink&quot;'>
                <title>Thủ thuật làm link - chia sẻ công nghệ với cộng đồng.</title>
                <!-- Meta Description Label Page -->
                <meta content='Thủ thuật làm link - chia sẻ công nghệ với cộng đồng. Mang tất cả thông tin đến với bạn chỉ với 1 click. I LIKE IT' name='description'/>
                <b:else/>
                <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;facebook&quot;'>
                  <title>Thủ thuật facebook - chia sẻ công nghệ với cộng đồng.</title>
                  <!-- Meta Description Label Page -->
                  <meta content='Thủ thuật facebook - chia sẻ công nghệ với cộng đồng. Mang tất cả thông tin đến với bạn chỉ với 1 click. I LIKE IT' name='description'/>
                  <b:else/>
                  <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;email-marketing&quot;'>
                    <title>Thủ thuật email marketing - chia sẻ công nghệ với cộng đồng.</title>
                    <!-- Meta Description Label Page -->
                    <meta content='Thủ thuật email marketing - chia sẻ công nghệ với cộng đồng. Mang tất cả thông tin đến với bạn chỉ với 1 click. I LIKE IT' name='description'/>
                    <b:else/>
                    <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;tin-tuc-cong-nghe&quot;'>
                      <title>Tin tức công nghệ - chia sẻ công nghệ với cộng đồng.</title>
                      <!-- Meta Description Label Page -->
                      <meta content='Tin tức công nghệ - chia sẻ công nghệ với cộng đồng. Mang tất cả thông tin đến với bạn chỉ với 1 click. I LIKE IT' name='description'/>
                      <b:else/>
                      <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;thu-thuat-internet&quot;'>
                        <title>Thủ thuật internet - chia sẻ công nghệ với cộng đồng.</title>
                        <!-- Meta Description Label Page -->
                        <meta content='Thủ thuật internet - chia sẻ công nghệ với cộng đồng. Mang tất cả thông tin đến với bạn chỉ với 1 click. I LIKE IT' name='description'/>
                        <b:else/>
                      </b:if>
                    </b:if>
                  </b:if>
                </b:if>
              </b:if>
            </b:if>
          </b:if>
          <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/>
        </b:if>
      </b:if>
    </b:if>
thế là xong rồi đấy
nếu bạn muốn thêm nhiều label và description nữa thì copy đoạn code dưới dán vào sau thẻ <b:else/> :

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;ten-label&quot;'>
                        <title>tiêu đề label</title>
                        <!-- Meta Description Label Page -->
                        <meta content='description label' name='description'/>
                        <b:else/>

</b:if>


Thay tên label màu xanh dương thành tên label của bạn nhé.
Thay title label màu cam thành title label của bạn.
Thay mô tả description màu xanh lá thành mô tả description của bạn.
Lưu ý : bài viết được biên xoạn bởi Hoàng Trung Dũng.
Copy nhớ để lại nguồn.
Xin chân thành cảm ơn !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thủ thuật internet - chia sẻ công nghệ với cộng đồng. Mang tất cả thông tin đến với bạn chỉ với 1 click. I LIKE IT

Bài Xem Nhiều Nhất